Upptagning på Lövudden

I den nya hamnen på Lövudden kommer det att bli trångt i samband med upptagningen då det är ont om väntplatser. Utsidan på bryggorna kan användas, förtöjning på insidan enbart för nästa båt.

Toaletter på Lövudden

Det är problem med toaletterna på Lövudden. Det skitas ner flera gånger per vecka. Det har ofta hänt att man spolar ner pappershanddukar i toaletten med åtföljande stopp, därför har elektriska torkar installerats. Det har till och med hänt att man häller färg i toaletten. Koden till toaletterna kommer att bytas oftare men vi vill även att vi båtägare är observanta med användningen.

Det vore olyckligt om vi tvingas stänga toaletterna.

För VFBAB

Jan Berglund