AROSBLADETS NYHETSBREV Nr 2 Februari 2024

Ordförande har ordet

VSF inbjuder till en föreläsning på tisdag 13 feb kl 18.30

Föredragshållare är Bengt Falkenberg från Albatross segel i Göteborg. Temat för kvällen är shorthandsegling och vänder sig till både fritidsseglare som kappseglare. Bengt kommer att tala om hur man utrustar, trimmar och hanterar båten för att kunna segla optimalt med en liten besättning.
Västerås segelservice, Verksgatan 3, Västerås. Anmälan till – peter@markoff.se
OBS Det fnns platser kvar så passa på och anmäl er!

Kalendarium för 2024

Finns på vår hemsida. Boka in alla datum redan nu!

Nytt år och medlemsavgift för 2024

Swisha 123 303 75 87 – 800 kr för medlem/familj. Plusgiro går också bra: 846 39 – 4
För nya medlemmar som betalade efter 1 september gäller avgiften för 2024.

Bryggvirke och bryggjobb

Vi jobbar på för fullt med renovering av bryggan i gubbviken. Vi har haft tre kollektiva arbetsdagar och söndag 11 februari är det uppropat till en ny arbets/friluftsdag för att lägga det nya bryggvirket. Bra is och lagom kyla gör att vi säkert blir klara i februari.

Om isläget fortsätter att vara stabilt så hoppas vi också kunna röja och elda ris någon dag i februari.

Förarintygskurs

Den kurs vi planerade i mars-april startar inte pga av för få anmälda. Vi flyttar fram den till i höst istället och kommer med information i Nyhetsbrev nr 8 Augusti. Vi får bidrag av vårt studieförbund RF-SISU så det är mycket fördelaktigt pris att gå kursen. Om du redan nu vet att du vill gå kursen i höst så meddela Michael, mzeeck628@gmail.com eller 070-534 01 00.

LOVA-bidrag

SSAros har sökt ytterligare ett LOVA-bidrag för sanering av giftiga båtbottenfärger. Metoden gäller blästring med sand/vatten och utförare är Gullbergs Marina. Bidraget är 80 % och jag har sökt för ca 10 båtar. Jag har några intresserade medlemmar anmälda sedan i höstas. Ansökan skulle vara inne senast 31 /1 och beslut väntas komma i maj. Om några fler är intresserade så meddela mig. Det finns ingen garanti för att vi beviljas bidrag med jag hoppas verkligen vi får det så vi kan påskynda arbetet med giftfria båtar enl Västerås stads flerårsplan.

Bästa vinterhälsningar från Eva, ordf