Övningsseglingar

Inbjudan
Västerås övningsseglingar 2022

Datum: Tisdagar 2022
Plats: Inre och yttre Västeråsfjärden
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Kölbåter enligt SRS
Arrangör: Västmanlands Seglarförbund i samarbete med WSS, JKV, SSA

1. Regler

 1. 1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.
 2. 1.2  KSR 40.1 gäller och innebär att en tävlande ska ha på sig flytväst när båten är på vattnet. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
 3. 1.3  Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal enlgt tabell alternativt har ett SRS-mätebrev utfärdat för 2022. Båt som sakanr giltigt SRS-tal kan få ett tillfälligt sådant tilldelat av tävlingsledningen. Ägaren skall innan kappseglingen ta kontakt med Jonas Carrass (073-4003570).

1.5 En båt som väljer att segla med ett alternativt SRS-tal jämfört med det som är anmält (se pkt. 3.1) skall innan första varningssignalen anmäla det till startbåten. Ett alternativt SRS-tal gäller för alla kappseglingar den dagen.

 1. 1.4  Eventuell begränsning av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller ej.
 2. 1.5  Enskild återkallelse
  Ingen signal för enskild återkallelse kommer ges. Detta ändrar KSR 29.1
 3. 1.6  Allmän återkallelse
  Två ljudsignaler ges. Varningssignalen ges tidigast 5 minuter efter den första båten har vänt tillbaka över startlinjen. Detta ändrar KSR 29.2 Vid allmän återkallelse i Race-klassens första start förskjuts starten för Classic-klassen.
 4. 1.7  En båt som startar mer än fem minuter efter startsignalen räknas som Startande inte (DNS). Detta ändrar KSR A4.

2. Villkor för att delta

 1. 2.1  Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
 2. 2.2  Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb som ska är ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3. Anmälan & registrering

 1. 3.1  Anmälan ska göras på VSF Hemsida (www.vastsf.se) senast den kl.18 den dag som båten kappseglar för första gången i serien.
 2. 3.2  Anmälan och deltagande är kostnadsfri.

4. Seglingsföreskrifter och information

 1. 4.1  Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna finns som bilaga till denna inbjudan. Annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på www.vastsf.se.
 2. 4.2  Kappseglingskommittén kommer att ange skyltar visande vald bana från startfartyget.

page2image44353600 page2image44353408

5. Tidsprogram

5.1 Datum

3 maj 10 maj 17 maj 24 maj 31 maj

7 juni 14 juni 21 juni

Sommaruppehåll 9 augusti
16 augusti
23 augusti

30 augusti

6. Genomförande

Arrangör Start race

SSA 18.30 WSS 18.30 JKV 18.30 SSA 18.30 WSS 18.30 JKV 18.30 SSA 18.30 WSS 18.30

JKV 18.30 SSA 18.30 WSS 18.30 JKV 18.30

Start classic

18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40 18.40

18.40 18.40 18.40 18.40

 1. 6.1  Seglingarna genomförs i två klasser – race respektive classic. Race seglar två tävlingar per kväll på en kryss – läns bana. Classic seglar en tävling per kväll på en distansbana.
 2. 6.2  Tävlingen genomförs i en rak serie.
 3. 6.3  Tävlingen poängberäkas enligt KSR appendix A. Appendix A5.3 gäller.

7. Kappseglingsområde och bana

 1. 7.1  Race klassen seglar på den inre Västeråsfjärden. Kappseglingskommittén försöker anpassa banan så att den tar ca 45 minuter att segla.
  Classic klassens distansbana går ut på den yttre Västeråsfjärden och kommer att vara 5 – 7 M.
 2. 7.2  Gemensam start- och mållinje för båda klasserna från startfartyg förankrat på fjärden.

8. Protester och straff

8.1 KSR appendix T1 gäller.

9. Priser

9.1 Pris till vinnarna delas ut under WSS Höstkroken Inshore. Datum: 2022-04-19

Kompletterande seglingsföreskrifter Västerås övningsseglingar 2022

Datum: Tisdagar 2022
Plats: Inre och yttre Västeråsfjärden
Tävlingens nivå: Grön
Båtklass: Kölbåter enligt SRS
Arrangör: Västmanlands Seglarförbund i samarbete med WSS, JKV, SSA

1. Klassflaggor

1.1 Race - klassflagga är R (röd med gult kors) Classic – klassflagga är K (stående gult och blått fält)

2 Märken & Bana

3.1 Race-bana

Start på fjärden (startfartyg finns uppankrad på fjärden). Banan är en kryss-läns- bana som seglas två varv. Startlinjen är mellan en orange flagga på startfartyget och utlagd röd flaggprick.

Start – 1 – 2 – 1 – mål. Rundningsmärkena ska lämnas om babord.

Banförkortning anges med upprepade ljudsignaler från start- och målfartyget under första länsen när båtarna närmar sig märke2/mållinjen. Märke 2 ska i dessa fall ej rundas, utan en båt skall segla direkt in i mål.

page4image38147152

3.2 Märken Race

Märke 1 (kryssmärke) för race-banan väljs bland nedanstående alternativ beroende på vindriktning och anslås på startbåten. Märke 2 är alltid startlinjens lämärke. Avstånd mellan märkena är ca 0,7-0,8 M.

Mål: mellan röd flaggprick och målfartyg

Märke N : grön ljusboj S om Östra hamnen
Märke NV: sydprick V om Lögarängsbadet (den västra av de två sydprickarna) Märke V : grön ljusboj O om Djuphamnen
Märke SV : röd prick N om Kattskär
Märke S : röd prick SO om Kattskär
Märke SO : uppankrad rundningsflagga mellan Amundsgrund och Elba
Märke O : grön prick NV om Amundsgrund
Märke NO: grön ljusboj S om Östra hamnen (samma som märke N)

page5image38223088

3.3 Classic-bana

Start på fjärden (startfartyg finns uppankrad på fjärden). Banan är en distansbana som seglas ett varv.

Startlinjen: mellan en orange flagga på startfartyget och utlagd röd flaggprick. Samma som för race-klassen.
Mål: mellan röd flaggboj och målfartyg.

Efter start och före målgång rundas alltid röd ljusboj N om Kattskär. Ljusbojen rundas så att man på nya kursen inte kommer att korsa föregående banben.

Classic bana 1

page7image38077872

Efter start och rundning av röd ljusboj: röd prick NO om Fullerö brygga tas om babord.
Banbegränsning: Förbjudet att passera mellan Västra Holmen och gul sydprick söder därom.

Classic bana 2

Efter start och rundning av röd ljusboj: röd prick NO om Almö Lindö tas om babord. Banbegränsning: Förbjudet att passera mellan Västra Holmen och gul sydprick söder därom.

page8image38078288

Classic bana 3