AROSBLADETS NYHETSBREV NR 8 – November 2022

Ordförande har ordet

I torsdags 10 november hade vi årsmöte i SS Aros. Vi höll nästan på att ”spränga” JKV:s klubbhus med alla drygt 40 medlemmar som slöt upp. Fantastiskt roligt med så stort intresse. God stämning, bra synpunkter och diskussioner som är värdefulla för vårt fortsatta arbete i vår fina anrika förening.

Jag vill tacka för förtroendet att få vara er ordförande i 2 år till. Det är jag glad för. Den uppskattning ni visade mig på mötet värmde gott. Jag vill tacka P-O som lämnar styrelsen efter många år men fortsätter att sköta hemsidan och jag hälsar Fredrik T välkommen i styrelsen.
Hans N lämnar som repr i Båtrådet över till Janne B – tack Hasse för alla dessa år. Jörgen L valdes om som arbetsledare.

Kappseglingskommittén blir nu 6 personer istället för 5 – vilken kompetens och styrka vi har. Förutom Liisa, Janne B och Uffe E så kommer nu Fredrik T, Fredrik Ö och Janne N in. Tack Åsa T och Loppan för er insats det gångna året.

Handlingsplan för 2023

Vi kommer att jobba vidare under en 3-årsperiod med att byta bryggvirke på alla bryggor. Denna höst/vinter byter vi till helt nytt på bryggan från trappan ut till pontonen. Virket finns redan på plats och det blir några frilufts/arbetsdagar på Rågsäcken framöver.
Mer grus är beställt så vi fyller på i backen samt utmed stigen mot norra viken. Årsmötet beslöt att inköpa 4 nya stora 120 l bojar och förtöjningsbyglar till nya pontonen samt att avsätta 70 tusen kr för inköp av två nya roddbåtar. Styrelsen fick i uppdrag att ta fram lämpliga båtar. På huset ska en del ruttna lister bytas ut och målas på gavlarna mot ost och syd mm.

Båtklubbarnas varv

Årsmötet fick rapport om läget på varvet: beläggning, ekonomi och säkerhet. En riskanalys har gjorts enl Arbetsmiljöverkets regler. Förbättringar, nya rutiner, nya skydd och utbildning införs.

VSF (Västmanlands Seglarförbund)

Vid årsmötet den 8 nov togs frågan upp om de 12 övningsseglingarna på tisdagskvällarna som vi haft i många år. Förutom närvarande repr för båtklubbarna så hade deltagare på övn seglingarna bjudits in och det blev bra diskussioner och flera förslag som VSF:s styrelse ska jobba vidare på. Det allra viktigaste är att fler går ut och seglar och anmäler sig till övningsseglingar. Det blir så mycket roligare om det blir fler båtar.

RF-SISU

SS Aros har beviljats ett bidrag på 10 tusen kr från studieförbundet för en satsning på medlemmar 65+. Bidraget ska användas för en föreläsning och invigning av en hälsoslinga på Rågsäcken. Jag hoppas att medlemmar kommer att få glädje och nytta av hälsoslingan vid promenad runt ön.

Bästa hösthälsningar från Eva, ordf