Varvet

Båtklubbarnas Varv

Båtklubbarnas Varv är en ekonomisk förening i Västerås och ägs till lika andelar av sex båtklubbar i Västerås: Västerås Segelsällskap, Segelsällskapet Aros, Båtsällskapet Lögarängen, Båtsportklubben Sextanten, Västerås Motorbåtsklubb och Båtklubben Vega.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla plats i form av småbåtsvarv för hobbyverksamhet till en attraktiv avgift för nybygge, underhåll och reparationer av fritidsbåtar för medlemsklubbarnas medlemmar.

Behöver du bygga om, reparera eller utföra snickeriarbeten på din båt, då kan varvet eventuellt erbjuda dig en plats där du kan utföra dessa arbeten.

Länk till Båtklubbarnas Varv: http://bkvarv.se