Sanering av bottenfärg

Sanering av bottenfärg

Sanering av bottenfärg som innehåller TBT eller andra farliga

ämnen från fritidsbåtsskrov

Dessa rekommendationer för borttagning av båtbottenfärg som innehåller tributyltenn (TBT) eller andra farliga ämnen har tagits fram av projektet Skrovmålet. Rekommendationerna beskriver hur sanering av en båt utförs för att minimera risken för att farliga ämnen sprids till miljön och hur den som utför arbetet bör skydda sig. Följande myndigheter står, utifrån respektive expertområde, bakom dessa rekommendationer:

• Transportstyrelsen
• Naturvårdsverket
• Havs- och vattenmyndigheten
• Miljöförvaltningen, Stockholms stad • Statens Geotekniska Institut.

Läs mer om detta i rapporten från Transportstyrelsen:

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar1/rekommendationsaneringbatbotten210914.pdf