Seglingsserien

 

Preliminärt ! - VÄSTRA MÄLARENS SEGLINGSSERIE 2023

pastedGraphic.png

Serien omfattar 8 seglingar varav de fyra bästa räknas. Serien räknas enligt KSR Appendix A, poängberäkning enligt A5.3. Tävlingen är öppen för kölbåtar. Giltigt individuellt mätbrev SRS 2022, alternativ standardbåt enligt SRS tabell, är obligatoriskt för att få delta i seglingsserien. Deltagande båt kan använda olika typer av SRS-mätetal på de olika delseglingarna.

3  Juni ESS, Joar Blå Inshore Race

4  Juni ESS, 6 – timmars

17 Juni SvSS/TSS, Sundbyholm2Star, segling 1

SvSS/TSS, Sundbyholm2Star, segling 2

18 Juni SvSS/TSS, Sundbyholm2Star, segling 3

19 Aug Köping SS, Galtenrundan

26 Aug SS Aros, Augustiseglingen

2 Sep WSS, Höstkroken

 

För deltagare gäller:

En klass – mätetalet avgör om man seglar med fullbesättning short hand och om man använder undanvindssegel eller ej.

8 seglingar 

4 bästa resultaten räknas

Det är båten som tävlar. Man kan byta besättning mellan seglingarna.

Minst en ombord skall vara medlem i SSF-ansluten klubb.

Deltagande båt måste innan start bestämma vilket mätetal man seglar efter.

Deltagande båt kan i sammandraget räkna resultat från seglingar med olika mätetal.

 

För arrangör(A) gäller: 

A bestämmer bana

A bestämmer om alla startar samtidigt (rekommenderas) eller om startfältet delas upp i skilda starter

A bestämmer när deltagare senast skall anmäla mätetal 

A bestämmer om deltagare själva får avgöra om de seglar med eller utan undanvindssegel

Väljer arrangör att avvika från ovanstående (t.ex. egen cruisingklass med individuell start) kan den seglingen inte räknas in i VMS.

Västmanlands Seglarförbund rekommenderar arrangör att:

  • Ha en och samma bana.
  • Ha samma start, större startfält – roligare segling.
  • Acceptera att deltagaren själv får välja mätetal (med eller utan undanvindssegel).