Juniorläger

Lägret genomförs tillsammans med WSS på Kedjeön. Mer info kommer under våren!

Hösteskader

Vår eminente eskaderledare Jan Eklund håller i trådarna även denna gång. Vilka etappmål resan för oss till vet bara JanE.

Årsmöte

JKV:s klubbhus, Framnäs