pastedGraphic.png

Inbjudan Racing 

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: SRS racing

Tävlingen gäller: Båtar med SRS-tal enligt tabell 2023 alternativt har ett SRS-mätbrev utfärdat för 2023.

Arrangör: SSAros

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3 Minst tre båtar ska vara anmälda för att det ska bli en racingklass

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på seglingsdagen mellan 09.00 – 11.00

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas i samband med anmälan kontant eller med Swish till 123 303 75 87.

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på tävlingsexpeditionen.

5. Tidsprogram

5.1 Tävlingsexpedition är öppen mellan 09.00 – 11.00

5.2 Start 12.00

5.3 Prisutdelning snarast efter att resultatet är klart för samtliga seglingar.

6. Genomförande

6.1 En kappsegling är planerad.

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Distansbana med start från Rågsäcken. Banan bestäms seglingsdagen beroende av vindstyrka och riktning så att den tar c:a två timmar att segla.

8. Protester och straff

8.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 c). Ersätter KSR 64.2.

9 Priser

9.1 Vandringspris samt priser som får väljas i den turordning som placering i seglingen.

 

 

Inbjudan  M 30

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: M30

Arrangör: SSAros

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) utan appendix S som ersätts av kompletterande seglingsföreskrift. 

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet.

2.3 Minst tre båtar ska vara anmälda för att det ska bli en M 30 klass.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på seglingsdagen mellan 09.00 – 11.00.

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas i samband med anmälan kontant eller med Swish till 123 303 75  87.

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR utan appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på tävlingsexpeditionen.

5. Tidsprogram

5.1 Tävlingsexpedition är öppen mellan 09.00 – 11.00.

5.2 Planerad start 11.00.

5.3 Prisutdelning snarast efter att resultatet är klart för samtliga seglingar.

6. Genomförande

6.1 Tre kappsegling är planerad.

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Kryss länsbana på yttre Västeråsfjärden.

8. Protester och straff

8.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 c). Ersätter KSR 64.2.

9. Priser

9.1 Vandringspris samt priser som får väljas i den turordning som placering i seglingen.

 

 

Inbjudan Familjeklass

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: Familjeklass, kvinnlig respektive manlig rorsman 

Arrangör: SSAros

1. Regler

1.1 För seglingen gäller sjövägsreglerna, inte KSR. Vid märken ska ytterbåten/lovartsbåten hålla undan. 

1.2 Eventuell begränsning av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller ej.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal enligt tabell 2023 utan undanvindsegel och enligt shorthand tabellen, alternativt har ett SRS-mätbrev utfärdat för 2023 utan undanvindsegel och shorthand.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb som ska vara ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3. Anmälan och registrering

3.1 Anmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på seglingsdagen mellan 09.00 – 11.00

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas i samband med anmälan kontant eller med Swish till 123 303 75  87.

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingsexpeditionen

5. Tidsprogram

5.1 Regattasexpedition är öppen mellan 09.00 – 11.00

5.2 Första start 12.20

5.3 Prisutdelning snarast efter att resultatet är klart för samtliga seglingar.

6. Genomförande

6.1 En kappsegling är planerad.

6.2 Båtarna får starta när de vill mellan 12.20 och 12.30. Tiden tas av seglingsledningen när båten startar (passerar startlinjen).

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Distansbana med start från Rågsäcken. Banan bestäms seglingsdagen beroende av vindstyrka och riktning så att den tar c:a två timmar att segla.

9. Priser

9.1 Priser får väljas i den turordning som placering i seglingen.

9.2 Vandringspris till kvinlig rorsman samt familjeklassen.