pastedGraphic.png   Inbjudan Racing

SSAros Augustisegling 2024

Datum: Lördag den 24 Augusti 

Plats: Rågsäcken

Tävlingens nivå: Blå

Båtklass: SRC racing

Tävlingen gäller: Båtar med SRS-tal enligt tabell 2024 alternativt har ett SRS-mätbrev utfärdat för 2024. Öppen klass.

Arrangör: SSAros

1. Regler

    1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med Appendix S, Standardförskrifter.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlande båt ska vara försäkrad på ett sådant sätt att den som är ansvarig ombord har en ansvarsförsäkring som täcker ett skadeståndsanspråk på upp till minst 5 miljoner kronor.

2.2 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.

2.3 Minst tre båtar ska vara anmälda för att det ska bli en racingklass.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på seglingsdagen mellan 09.00 – 11.00.

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas i samband med anmälan kontant eller med Swish till 123 303 75 87.

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter. De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan på tävlingsexpeditionen.

5. Tidsprogram

5.1 Tävlingsexpedition är öppen mellan 09.00 – 11.00

5.2 Start 12.00

5.3 Prisutdelning snarast efter att resultatet är klart för samtliga seglingar.

6. Genomförande

6.1 En kappsegling är planerade.

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Distansbana med start från Rågsäcken. Banan bestäms seglingsdagen beroende av vindstyrka och riktning så att den tar c:a två timmar att segla.

8. Protester och straff

8.1 Poängstraff enligt KSR 44.3 c). Ersätter KSR 64.2.

9. Priser

11.1 Vandringspris samt priser som får väljas i den turordning som placering i seglingen.

Datum: Liisa Lönn 2024-05-06
Version 2024-04-16