• Nyckelansvarig för elstolparna: Jöran Söderberg, joran.soderberg@gmail.com
 • Nyckelansvarig Klubbhuset: Jan Eklund, eklundjan55@gmail.com Tel: 073-0671253
 • Uthyrningsansvarig Klubbhuset: Jan Eklund, eklundjan55@gmail.com Tel: 073-0671253
 • Kappseglingskommitén:
 • Festkommitté:
  • Bitte Berglund, Tel 070-413 13 37
  • Karin Eriksson, Tel: 070-2003269
  • Monica Nordvall, Tel: 070-3079330
  • Rigmor Söderberg. Tel: 072-1952575
 • Repr i VFB AB:
 • Arbetskommité Rågsäcken: Leif Eriksson, Jörgen Lundberg
 • Juniorledare: Elis Holm, Tel 073-870 32 30, Sixten Holm
 • Utbildningsledare: Michael Zeeck, mzeeck628@gmail.com, Tel: 070-5340100
 • Repr i Båtrådet: Jan Berglund, janne_berglund@telia.com Tel: 076-5692404
 • Båtklubbarnas varv: Bengt Euler. Jöran Söderberg (suppleant)
 • Revisorer: Peter Markoff, Sten Elander
 • Valberedning: Oskar Bergman, Tel 073-623 26  64, Peter Markoff, Tel 070-530 81 13