VFB AB

VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB är ett aktiebolag som bildades våren 2008 med syfte att från Västerås Kommun överta ansvaret för drift och förvaltning av vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i Västerås. VFB AB ägs till lika delar av sex båtklubbar i Västerås: Västerås Segelsällskap, Segelsällskapet Aros, Båtsällskapet Lögarängen, Båtsportklubben Sextanten, Västerås Motorbåtsklubb och Båtklubben Vega.

Målsättningen för VFB AB är att kunna erbjuda bra och billiga tjänster för båtlyft och vinterförvaring av fritidsbåtar.

VFB AB hyr ut vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i Västerås samt ombesörjer upptagning och sjösättning i samband med vinteruppställningen.

Som medlem i dessa båtklubbar får du rabatt på sjösättning och upptagning.