pastedGraphic.png

Inbjudan Familjeklass

SSAros Augustisegling 2024 

Datum: Lördag 24 augusti

Plats: Rågsäcken

Tävlingens nivå: Grön

Båtklass: Familjeklass, kvinnlig respektive manlig rorsman 

Arrangör: SSAros

1. Regler

1.1 För seglingen gäller sjövägsreglerna, inte KSR. Vid märken ska ytterbåten/lovartsbåten hålla undan. 

1.2 Eventuell begränsning av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller ej.

2. Villkor för att delta

2.1 Tävlingen är öppen för båtar med SRS-tal enligt tabell 2024 utan undanvindsegel och enligt shorthand tabellen, alternativt har ett SRS-mätbrev utfärdat för 2024 utan undanvindsegel och shorthand.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb som ska vara ansluten till Svenska Seglarförbundet.

3. Anmälan och registrering

3.1 Anmälan ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset på seglingsdagen mellan 09.00 – 11.00

3.2 Anmälningsavgiften är 100 kr och betalas i samband med anmälan kontant eller med Swish till 123 303 75  87.

4. Seglingsföreskrifter och information

4.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på tävlingsexpeditionen

5. Tidsprogram

5.1 Regattasexpedition är öppen mellan 09.00 – 11.00

5.2 Första start 12.20

5.3 Prisutdelning snarast efter att resultatet är klart för samtliga seglingar.

6. Genomförande

6.1 En kappsegling är planerad.

6.2 Båtarna får starta när de vill mellan 12.20 och 12.30. Tiden tas av seglingsledningen när båten startar (passerar startlinjen).

7. Kappseglingsområde och bana

7.1 Distansbana med start från Rågsäcken. Banan bestäms seglingsdagen beroende av vindstyrka och riktning så att den tar c:a två timmar att segla.

9. Priser

9.1 Priser får väljas i den turordning som placering i seglingen.

9.2 Vandringspris till kvinlig rorsman samt familjeklassen. 

Datum: 2024-05-06  Liisa Lönn