AROSBLADETS NYHETSBREV NR 2 – Februari 2023

Ordförande har ordet

Välkomna 16 mars kl 14-16 till JKV:s klubbhus

Föreläsning om hälsa, motion, kost och ett aktivt liv för 65+. Kom ihåg att anmäla er. Yngre medlemmar är också välkomna. Mer info finns under ”Aktuellt”.

Medlemsavgift för 2023 

Snart dags att betala medlemsavgiften till SS Aros. Se bifogade betalningsavi. Om ni redan betalat för detta år så kan ni så klart bortse från denna uppmaning. Kom ihåg att meddela om ni bytt båt eller ändrat kontaktuppgifter.

Information från Michael Zeeck till dig som kappseglar
Svenska seglarförbundet har beslutat att från och med i år måste alla i besättningen ha en årslicens för att få segla ett mästerskap (SM, KM). Kostnad 300 kr.
Tidigare behövde endast rorsman ha en licens.

Seglingen är på god väg in i den digitala världen. Information som gäller en kappsegling kommer allt mer att finnas digitalt på klubbens hemsida eller en hänvisad sida där all för tävlingen nödvändig information finns. Den officiella anslagstavlan blir inte längre en fysisk anslagstavla. Seglarna behöver mobiltelefon/läsplatta med möjlighet till internet. Beträffande Augustiseglingen kommer vi att tillämpa samma rutiner tills vidare som tidigare.

Det behövs fer licensierade funktionärer
Augustiseglingen är på blå nivå och kräver enligt SSF reglemente att det finns en licensierad

seglingsledare och en domare på blå nivå. Från i år krävs det även en teknisk person/ mätman.

I vår klubb finns Hans Holm och Liisa Lönn, seglingsledare röd licens och jag domare med röd licens. Ska vi ha öppna kappseglingar och SM så krävs det utbildade funktionärer. Det är akut att någon, gärna några, vill bli domare. Jag är just nu den enda licensierade i hela västra Mälaren.

Det finns ingen åldersgräns för att få vara domare. Det finns dock en fysisk. Jag vädjar därför till er som kan tänka er hjälpa klubben att även framöver få genomföra kappseglingar. Hör av dig till mig om du är intresserad att bli domare. Jag kan hjälpa dig med utbildningen.

Förarintyg

SS Aros erbjuder en kurs i ”Förarintyg” för er som är intresserade. 5 onsdagar kl 18-21 med start 29/3 och 5, 12, 19, 26/4. Examination 3/5. Anmäl er snarast till Michael Zeeck, mzeeck628@gmail.com. Får vi minst 6 deltagare startar vi.

Båtloppis

Favorit i repris – Vi kör båtloppis på Lövudden lö-sö 15 och 16 april kl 10-16.

 

Bästa februarihälsningar från Eva, ordf