page1image5982864             page1image5994096

Inbjudan Express SM 2024

Datum: 30 augusti -1 september

Plats: Lövudden, Västerås
Tävlingens nivå: Röd
Båtklass: Express
Tävlingen gäller: Öppen klass

Arrangör: Segelsällskapet Aros (SSA)

1. Regler

 1. 1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S, Standardseglingsföreskrifter.
 2. 1.2  Express klassregler (Express class Rules 2019)

2. Villkor för att delta

 1. 2.1  Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
 2. 2.2  Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
 3. 2.3  Varje tävlande ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet. Den som är ansvarig ombord, och som är svensk medborgare ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
 4. 2.4  En tävlande ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs.
 5. 2.5  Båtar med ägarskap eller registrering i Ryssland eller Belarus, eller båtar med tävlande som är ryska eller Belarusiska medborgare, får inte delta på tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast den 24-08-20.

 1. 3.2  Anmälningsavgiften är 3 000 SEK och betalas i Sailarena i samband med anmälan. Om avanmälan görs senast 25 augusti före tävlingen eller om arrangören avvisar en båts anmälan, kommer anmälningsavgiften att betalas tillbaka.
 2. 3.3  Anmälan efter 20 augusti tom 28 augusti kan göras mot en förhöjd avgift om 3 500 SEK i Sailarena.

4. Registrering och besiktning

 1. 4.1  Registrering av samtliga i besättningen ska göras i Sailarena senast före invägning
 2. 4.2  Invägning av samtliga i besättningen ska göras på regattaexpeditionen senast 30 augusti kl. 12:00
 3. 4.3  Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och tävlingslicens.
 4. 4.4  Ett giltigt mätbrev ska uppvisas vid registreringen.
 5. 4.5  En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.

4.4 En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén, men inte den som är ansvarig ombord.

5. Seglingsföreskrifter och information

 1. 5.1  Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter.De kompletterande seglingsföreskrifterna och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan. Anslagstavlan är placerad på hamnplanen hängande på ett rött skjul mitt emot pelarsvängkranen.
 2. 5.2  Kappseglingskommittén kommer försöka att sända information om bana, starttider, säkerhet m.m. på VHF kanal 72.

6. Tidsprogram

6.1 Torsdag 29 augusti
Ankomst och registrering, kontroll Sjösättning

Fredag 30 augusti

Ankomst och registrering, kontroll Sjösättning
Invägning senast Sprintregatta (tune up) varningssignal 3 seglingar är planerade
Första varningssignal SM
Invigning, prisutdelning sprint After sail
Årsmöte Sveriges Express seglare

Lördag 31 augusti

Första varningssignal
After sail
Regattamiddag (separat anmälan)

Söndag 1 september

Första varningssignal

12:00 – 19:00 12:00 – 20:00

09:00 – 12:00 09:00 – 12:00
09:55

13:55 c:a 18:00

10:55 19:00

9:55

 1. 6.2  Inga seglingar startas efter kl. 15:00 på söndag 1 september
 2. 6.3  Prisutdelning sker snarast efter att seglingarna avslutats och ev.protestförhandlingar.

7. Genomförande

 1. 7.1  Nio kappseglingar är planerade.
 2. 7.2  Tävlingen genomförs i en rak serie.

8. Kappseglingsområde och bana

 1. 8.1  Kappseglingarna kommer att genomföras på inre eller yttre Västerås fjärden.
 2. 8.2  Banan kommer att vara en kryss-länsbana

9. Protester och straff

9.1 Med ändring av KSR § 44.1 ändras två-svängs straffet till en- svängs straff.

9.2 KSR appendix T1 gäller.

10. Poängberäkning

 1. 10.1  KSR A5.3 gäller.
 2. 10.2  Kappseglingskommittén gör inga ändringar av resultat 6 timmar efter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.
 3. 10.3  KSR A2.1 ändras så att vid tre eller färre genomförda kappseglingar räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort.
 4. 10.4  Minst tre kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

11. Priser

 1. 11.1  Mästerskapstecken i guld, silver och brons tilldelas besättningsmedlemmarna på de tre främst placerade svenska båtarna.
 2. 11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2023, kapitel 8 Mästerskap.
 3. 11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

11.4 Prestationspriser som väljs från ett prisbord i placeringsordning.

12. Kompletterande information

12.1 Se kompletterande information på Sail Arena och SSAros hemsida.

Datum: 24-03-02