page1image61877008

AROSBLADETS NYHETSBREV NR 1 – MARS 2022

Arosbladet

Ordförande har ordet

Som ni ser så är det ett annorlunda ”Arosblad” ni får. I många år har vi skickat ut två nummer av Arosbladet, ett i mars och ett i oktober. Nu blir det ändring. Jag kommer att skicka ut ett ”Nyhetsbrev” via mail månadsvis där jag tar med det som är aktuellt den närmaste tiden. Nyhetsbreven finns också på hemsidan. Längre artiklar och texter nämner jag kort och hänvisar till hemsidan att läsa mera. På detta vis blir informationen mera rätt i tiden.

Medlemsavgift

Senast 31 mars är det dags att betala in medlemsavgiften för 2022. Se bifogade avi från kassören. Vid årsmötet beslutades om en höjning från 700 till 800 kr eftersom avgiften varit oförändrad i många år och vi planerar att investera en del i hamnen på Rågsäcken.

Ny hemsida

I slutet på mars så öppnar vi vår nya hemsida ssaros.se. Den ger oss bättre möjligheter att informera och publicera på ett modernare sätt än den nuvarande hemsidan i idrottonline.

Vårmöte

21 april är ni välkomna på SS Aros vårmöte – denna gång i cafébyggnaden på Granbo, Björnön. Efter bron sväng upp till höger (skylt café). På dagordningen står det information från VFB AB av Janne Berglund, från Båtrådet Västerås stad av mig och Hans Nordvall samt en del annat på gång på Rågsäcken i sommar. Vi bjuder på fika, smörgås och fin utsikt över Mälaren. Välkomna!

Säcköppning

Den 7 maj öppnar vi Rågsäcken för säsongen. Då hoppas jag ni fått i era båtar så ni kan komma ut, annars ta er till Sandudden så hämtar vi som vanligt. Förutom att ställa i ordning allt som vi brukar så kommer vi att jobba med hängbryggan och gräva/grusa backen från klubbhuset ner till bryggan och sätta belysning i trappan. Det kommer att bli jättebra. Vi bjuder på lättare lunch och kaffe så klart.

Vårfest

Pingstafton den 4 juni kommer vi att ha en vårfest i någon form med mat och ev musik. I skrivande stund är det inte klart men det kommer mer i nästa nyhetsbrev i april. Så håll koll på det!

Seglarhelg för juniorer 11-12 juni på Rågsäcken

Vi kommer att ha seglarhelg även i sommar i samarbete med WSS. Kraven är att man ska kunna simma 200 m och vara medlem i SSA eller WSS. Anmälan senast 15 maj till juniorledarna. Se affisch som skickas ut senare i mars och publiceras på våra resp hemsidor.

Kalendariet för 2022

Hela kalendariet finns på vår hemsida ssaros.se