Nyhetsbrev nr 11 November 2023

AROSBLADETS NYHETSBREV Nr 11 November 2023

Ordförande har ordet

Hela detta Nyhetsbrev kommer att handla om årsmötet vi hade igår 9 november.

Tack alla ca 40 som kom och tack alla som bidrar till att sköta och bevara Rågsäcken!

Vi fck en jättebra och intressant föreläsning av Henrik Borg om hans segling till Svalbard under 3 månader sommaren -23. Våra medlemmar Åsa och Johnny seglade med Henrik i 2 veckor från norska kusten till Svalbard berättade också om sina upplevelser. Överseglingen tog 3 dygn. Besättningarna löste av varandra veckovis och totalt har 19 personer deltagit i den långa och fantastiska seglingen med massor av upplevelser.

Bengt Euler berättade om läget på Båtklubbarnas varv, bemanning, bokningar och hur de förstärkt säkerhetsföreskrifterna. Bengt har också tagit fram statistik för de senaste 5 åren för hur de olika klubbarna har nyttjat varvet. Beläggningen har i stort sett speglat de 6 ägarklubbarnas storlek. Anmälan till plats hösten -24 sker digialt i februari.

Valberedningen presenterade sina förslag till ledamöter i styrelsen, kappseglings- kommittén och festkommittén. Detta är förändringarna:
Lars-Åke Nilsson avgår ur styrelsen men fortsätter att jobba på Rågsäcken. Håkan Billegren valdes till ny ledamot på 2 år. Tack Lars-Åke och välkommen Håkan! Birgitta Gissler och Janne Eklund lämnar festkommittén och Janne går in i kappseglingskommittén som Ulf Engblom lämnar. Tack Birgitta och Uffe för ert engagemang som jag hoppas fortsätter utan formellt uppdrag. Välkommen Bitte Berglund in i festkommittén och Janne som bytt till Kappseglingskommittén.

Oskar Bergman valdes som ny i valberedningen som Hans Nordvall lämnar. Tack Hasse!

De nya ändrade stadgarna fastställdes efter beslut på vårmötet och nu på årsmötet.

Styrelsens förslag till handlingsplan och budget för 2024 antogs och innebär:

Byta bryggdäck i norra viken (gubbviken) enligt den långsiktiga 5-årsplanen.
Inköp av begagnad motorbåt för transporter och sälja den gamla. Det innebär att vi uppgraderar båtbeståndet ytterligare.
Klubbhuset är en kulturskatt och underhållet är så viktigt. Mötet diskuterade om vi ska köpa fönstermålning istället för att vi ska göra allt själva. Målning av verandafönster mot väster är angeläget och mötet beslöt att vi denna gång ska köpa tjänsten av en målarfirma. Övriga målningsarbeten i huset, bryggor mm jobbar vi gärna med själva. Beslöts också att vi ska vi köpa in en ny frysbox och en stor kaffebryggare samt lite annat smått och gott. Webbkamera ska installeras på Rågsäcken enligt en inkommen motion.

November är mörkt men nu tänder vi till advent - Bästa hälsningar från Eva, ordf