Utbildning till seglingsledare, domare och/eller banläggare vid kappseglingar

För att vi ska kunna ordna kappseglingar framöver och bibehålla den kompetens som SS Aros har och alltid haft så vill vi utbilda fler och nya funktionärer. Under våren så planerar Svenska Seglarförbundet utbildning i Västerås eftersom JKV ska ha ett junior-SM i sommar. Vi har då möjlighet att kunna få med någon/några medlemmar från SS Aros som är intresserade av att utbilda och engagera sig vid våra kappseglingar samt ev hjälpa våra grannklubbar vid behov. 

SSAros är i behov av fler utbildade funktionärer för att även i framtiden kunna genomföra kappseglingar.

Svenska Seglarförbundet (SSF) har sedan några år tillbaka infört färgbeteckning på kappseglingar och krav på funktionärer. 

  • Grön = Nybörjare
  • Blå = Sanktionerad kappsegling, (SSAros Augustisegling)
  • Röd = Svenskt mästerskap (SM) 

Utbildningen sker i tre steg genom web baserade kurser och praktik.

Kurskostnader betalas av SSAros.

Att vara seglingsledare är att ta ansvar för genomförande av kappseglingar. Förbereda en kappsegling, lägga bana, leda startförfarande och ta beslut som påverkar kappseglingen. Ett ansvar som är både lärorikt och stimulerande.

SSAros behöver även domare på blå nivå. Att vara domare kräver god regelkunskap, förmåga att lyssna, kunna fastställa fakta och baserat på fakta/regler ta ett beslut. 

Är du intresserad hör av dig till Michael Zeeck  mzeeck628@gmail.com
så hjälper jag dig att komma igång.

Utbildningsledare
Michael Zeeck