Handlingsplan för SS Aros 2022

Styrelsens förslag till handlingsplan för SS Aros för nästa års verksamhet

Hamnen
- Renovera hängbryggan
- Återställa strandlinjen längs med långbryggan så att båtar med större djupgående kan lägga till
- Inspektion/byte av kättingar mm kvarstår från föreg år och skall genomföras.
- Bryggdäcken skall renoveras och detta arbete fördelas på 4 år för att inte belasta likviditeten för mycket.
- Styrelsen kommer under året arbeta för möjligheterna att förlänga flytbryggan med ytterligare en ponton.

Holmen
- Det behövs byte av bastudörrar. 
- Stigen ner från klubbhuset till bryggorna behöver grusas och sidomurar ses över.
- Trätrappan skall förses med belysning. 
- Slyröjning och trädfällning. Vid behov bekämpning av bäver med hjälp av skyddsjägaren. 

Huset 
- Yttre norra gaveln och entrén på klubbhuset ska rengöras och målas och ev ruttna plankor byts ut.
- Se över, laga/byta några ruttna lister på utsidan av husets östra/södra sidor.

Juniorverksamhet
Läger 2 dagar i juni - ev i samarbete med WSS 

Segling
-12 tisdagsseglingar i VSF:s regi där SS Aros ansvarar för 4 av övningsseglingarna.
-SM för Mälarbåtar på Rågsäcken första veckan i augusti 2022
-Augustiseglingen på Rågsäcken, familj/cruising, racing och M30-klass.
Uppmuntra till deltagande i VSF:s seglingsserie. 

Sociala aktiviteter
- Ev vinteraktivitet (ex föreläsning våren 2022) gemensamt med övriga båtklubbar.
-Ev Båtloppis utomhus prel i april 2022 gemensamt med övriga båtklubbar.