Har du kanske tänkt att boka plats på Båtklubbarnas varv inför hösten?

Bokning av Plats på Båtklubbarnas varv BKV 2022-22023

För att alla medlemmar  som är anslutna till de sex BKV ägarna / klubbarna ska  få samma chans att få plats på varvet vill vi påminna om att det i år är från och med den 1 februari man kan ansöka om plats och ställa sig i kö.

 När vi erbjuder plats tar vi i första hänsyn till :

1 anmälningsdatum ( turordning )

 2 typ av renoveringsarbete ( ej förvaring och vanlig vårrustning )

3 om ”båten ”nyligen hyrt / legat på inomhusplats 

Det är svårast att få plats inne på stora varvet,  lilla varvet är det lättare men där har vi en maxbredd på 2,95 – Utomhusplatser har vi oftast kunnat erbjuda.

Besked om plats ges till flertalet under maj / juni månad kombinerat med krav på bindande ansökningsavgift som bekräftelse på att man vill ha platsen 

Se vidare regler ,rutiner, hyreskostnader på BKVarvs hemsida  (BKVarv.se )som under januari månad kommer att uppdateras med årets förändringar.