Seglarhelg för juniorer 11-12 juni på Rågsäcken

Vi kommer att ha seglarhelg även i sommar i samarbete med WSS. Kraven är att man ska kunna simma 200 m och vara medlem i SSA eller WSS. Anmälan senast 15 maj till juniorledarna, Elis Holm SSA, elis@minkamera.com eller Per Spaak, WSS, junior@wss.se