Västmanlands Seglarförbund, Nyhetsbrev feb 2023

NYHETSBREV februari 2023

 • Få fler att kappsegla
 • Övnings-seglingarna i Västerås 2023 
 • Västra Mälarens Seglingsserie 2023
 • Utbildning funktionärer och domare
 • Förslag till ny distriktsindelning inom Svenska Seglarförbundet

Trots att isarna fortfarande härskar över Mälarens vatten är det inte långt kvar tills vi får sjösätta våra båtar igen. Vid vårt årsmöte i november hade vi en givande diskussion om hur vi får fler att vara med och kappsegla. Vi i styrelsen fick med oss många bra inlägg och förslag och vid vårt senaste möte diskuterade vi vidare om frågan. Vi enades om att vi har tre målgrupper som vi vänder oss emot:

 • de redan aktiva kappseglarna
 • få tillbaks de som slutat att kappsegla
 • få nya seglare att börja kappsegla

Både övnings-seglingarna och Västra Mälarens Seglingsserie är aktiviteter som kan stimulera dessa grupper. För att fånga upp dem kom vi fram till att försöka genomföra följande åtgärder:

 • En introduktionsträff/nybörjarträff inför övnings-seglingarna i april.
 • Gastbank som hjälper intresserade att få följa med ut och kappsegla.
 • Alternativt att en erfaren kappseglare följer med i en nybörjares båt.
 • Få fler att pröva på distansbanan som alternativ, när man inte är så van.
 • Få klubbarna att mer aktivt propagera för att få med sina medlemmar ut på kappseglingsbanan.

Övningsseglingarna 2023

Vi enades om att övnings-seglingarna skall genomföras som de senaste åren med start på fjärden, både en kryss/läns bana alternativt en distanssegling. Elva i tisdagar med start den 9 maj. Sju tisdagar på våren och fyra tisdagar i augusti. 

Västra Mälarens Seglingsserie 2023

I Västra Mälarens Seglingsserie ingår åtta seglingar varav de fyra bästa resultaten räknas i sammandraget.

En klass  –  en bana

Vi beslutade att inte dela VMS i två klasser. I stället rekommenderar vi arrangörerna att ha en VMS-klass där alla båtar oavsett om de är med fullbesättning eller Short Hand, med undanvindssegel eller utan, har gemensam start och seglar samma bana. 

Tanken är att ett stort startfält ger roligare segling när man har fler båtar runt omkring sig att tävla mot. Vill arrangören kan man välja att vid prisutdelningen premiera t.ex. bästa Short Hand båt, bästa kvinnliga besättning etc. Dagens SRS-regel fungerar så bra, att val av antal besättningsmän och val av segel kompenseras med mätetalet, att någon uppdelning i olika klasser inte är nödvändig för att uppnå rättvis segling. 

Dessutom rekommenderar vi att arrangören accepterar att val av mätetal får göras så sent som möjligt, helst på kappseglingsdagen. Detta för att besättningsbrist är en bidragande faktor till varför så få kappseglar. Kan man få anmäla sig sent och bestämma mätetal utifrån val av besättning och segel, kan det underlätta för att fler skall kunna delta i kappseglingen.

Väljer arrangören att ha en separat familje-/cruisingklass med individuell starttid inom ett tidsintervall, kan det resultatet inte räknas in i VMS.

.

Utbildning funktionärer, domare och mätmän

För att kunna genomföra kappseglingar behövs det funktionärer med kunskaper i hur en kappsegling går till. Vårt distrikt är i stort behov av nya funktionärer och vi vädjar till klubbarna att få fler att utbilda sig. På Svenska Seglarförbundets hemsida www.svensksegling.se hittar du deras utbildnings-portal. Där finns alla deras utbildningar presenterade och aktuella kurser med intresseanmälan. 

Kurs för seglingsledare blå genomförs i Stockholm med start 21 mars, kurs förhandlingsdomare blå genomförs i Stockholm 18-19 mars. SSF har för 2023 rabatterat pris på sina utbildningar som ett led i återstarten efter pandemin. Västmanlands Seglarförbund kan även lämna bidrag till utbildning.

Ny distriktsindelning

Svenska Seglarförbundet har sen 2021 arbetat med ett förslag till ny distriktsindelning. Projektgruppen som arbetat med frågan har nu lämnat ett förslag som kommer att tas upp till beslut på seglardagen i Göteborg den 25 mars. Förslaget syftar till att vara genomfört till 2025. Bifogat följer projektgruppens förslag. Det finns anledning att återkomma till detta eftersom det klart kommer att påverka oss här i Västmanland och Mälaren.

MED SEGLARHÄLSNINGAR

Västmanlands Seglarförbund / Peter Markoff  070-5308113