Hyreskontrakt

Hyreskontrakt

Villkor vid hyra av SS Aros  klubbhus

Upplåtelse gäller endast klubbhus. Tillgång till bastu, klubbvaktarstuga, förstärkaranläggning eller andra faciliteter omfatttas inte av avtalet.

Klubbhuset hyrs ut med befintlig utrustning och inredning som disponeras av hyresgästen. Hyresgästen ersätter skada, åverkan eller förlust som uppstått i samband med uthyrningen.

El, värme, slamtömning och vatten ingår i hyran. Sällskapets medlemmar har fullt tillträde till kök och toaletter under uthyrningstiden.

Hyresgäst ska lämna klubbhuset i samma skick som vid uthyrningstillfället. Inspektion före och efter uthyrning sker av sällskapets uthyrningsansvarige. Utebliven städning debiteras hyresgäst.

Klubbhuset uthyres  till medlemmar och utomstående efter  referenser endast måndag – torsdag. Undantag kan ske om medlem vill hyra för  bröllop och andra större bemärkelsedagar under fredag-  lördag- eller söndagkvällar. Detta ska överenskommas i god tid för att inte kollidera med sällskapets övriga verksamhet.

Medlemmar äger rätt att hyra klubbhuset till reducerat pris  50 %.

Utomstående betalar fullt pris enligt prislista.

Hyresbelopp;

Ej medlem: 3200,- per dygn för max 20 pers. + 500 per dygn för varje påbörjat 10-tal pers. I hyreskostnaden ingår att en värd finns på plats.

Medlem: 50 % av normalhyra

Hyresavgift erlägges i förskott enl. faktura. Ev tillägg erlägges omedelbart efter hyrestidens utgång.

Hyreskontrakt:

Hyresgästen intygar i och med detta kontrakt att ovanstående villkor ska följas.

Hyresbelopp:_____________________Tidpunkt________________________

SS Aros uthyrningsansvarig: __________________________________________

Hyresgäst:_________________________________________________________

Fakturaadress, telnr:__________________________________________________

Övrigt:_________________________________________________________________