Inbjudan till SM; det formella

Inbjudan

Tävling: Svenskt Mästerskap för Mälarbåtar M22 och M30 samt KLM för M25

Datum: 4-6 augusti 2022 Tune up 3:e aug. Plats: SSAros klubbholme Rågsäcken, Västerås Arrangör: Segelsällskapet Aros, SSA

1. Regler

 1. Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) samt med appendix S och TX samt kompletterande seglingsföreskrifter.
 2. KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

 1. 2.1  Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
 2. 2.2  Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska Seglarförbundet eller till sin nationella myndighet.
 3. 2.3  Den som är ansvarig ombord, är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs samt fyller minst tolv år det år tävlingen genomförs, ska ha en tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet.
 4. 2.4  Den som är ansvarig ombord ska fylla minst tolv år det år tävlingen genomförs samt vara medlem i Mälarbåtsförbundet.

3. Anmälan

 1. 3.1  Anmälan ska göras senast 30 juni via Segelsällskapet Aros hemsida www.ssaros.se Efteranmälan mot förhöjd avgift är möjlig fram till och med registreringen stänger.
 2. 3.2  Anmälningsavgiften är 1 600 kr och betalas senast vid registreringen via Swish 123 303 75 87 eller Pg 8 46 39-4.
  Förhöjd avgift efter 30 juni är 2 000 kr.
  Vid eventuell återbetalning tar vi ut en administrativ avgift 100 kr

Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsman, gastar, klubb, klass, segelnummer, och försäkringsbolag

Beställning av mat (frukost/matsäckspaket och regattamiddag) görs samtidigt som anmälan via anmälningsformuläret.

Korv/bröd säljs direkt efter seglingarna samt grillmiddag torsdag och fredag kväll köps på plats och behöver ej förhandsbeställas.

4. Registrering och besiktning

 1. 4.1  Registrering av samtliga i besättningen ska göras på tävlingsexpeditionen i klubbhuset senast onsdag 3 augusti.
 2. 4.2  Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap, tävlingslicens och båtens mätbrev eller motsvarande.
 3. 4.3  En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
 4. 4.4  En tävlande som blivit sjuk eller skadad får bytas ut efter godkännande av kappseglingskommittén men inte den som är ansvarig ombord.

5. Seglingsföreskrifter och information

5.1 Seglingsföreskrifterna består av KSR appendix S och kompletterande seglingsföreskrifter. Dessa finns på SSAros hemsida samt delas ut vid anmälan. Annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den officiella anslagstavlan.

Den officiella anslagstavlan är belägen nedanför backen till klubbhuset.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 3 augusti

Torsdag 4 augusti

Fredag 5 augusti

09.00-20.00 13.00-21.00 Ca 15.00 19.00

Ankomstanmälan och registrering Besiktning, säkerhetskontroll Tune up race
Invigning inkl. informationsmöte

After sail fram till 22.00

07.00-09.00 Frukost + matpaket
09.55 Tidigaste tid för Varningssignal Efter seglingen försäljning korv med bröd 18.00-20.00 Försäljning grillmiddag
After sail fram till 22.00

Lördag 6 augusti

Söndag 7 augusti

7. Genomförande

07.00-09.00 Frukost + matpaket
09.55 Tidigaste tid för Varningssignal Efter seglingen försäljning korv med bröd 18.00-20.00 Försäljning grillmiddag
After sail fram till 22.00

07.00-09.00 Frukostbordet öppet + matpaket 09.55 Tidigaste tid för Varningssignal 14.55 Senaste tid för sista Varningssignal Prisutdelning. Snarast efter sista seglingen. 19.00 Regattamiddag, Buffé mm

Reservdag
07.00 – 9.00 Frukost + matpaket

 1. 7.1  Åtta kappseglingar är planerade för varje klass.
 2. 7.2  Bansegling fleetrace för varje mästerskapsklass i en rak serie. 
 Alla kappseglingar under dagen är planerade att genomföras utan mellanliggande insegling

8. Kappseglingsområde och bana

 1. 8.1  Kappseglingarna genomförs på yttre Västeråsfjärden
 2. 8.2  Banan kommer att vara en kryss-läns bana där kappseglingskommittén kommer att eftersträva en banlängd på ca 60 minuter. Detaljerad banbeskrivning framgår av kompletterande seglingsföreskrift.

9. Protester och straff

 1. 9.1  KSR appendix TX avdelning B gäller.
  TX2 Straff efter en kappsegling finns att läsa på SSFs hemsida under ”kappsegling-regler-direktdömning”
 2. 9.2  KSR 44.1 ändras enligt följande: ”En båt får ta ett tvåsvängsstraff.....” ändras till ”En båt får ta ett ensvängsstraff......”

10. Poängberäkning

10.1 KSRA5.3gäller.

10.2 Kappseglingskommitténgöringaändringaravresultat24timmarefter den sista kappseglingen enligt de villkor som framgår av KSR 90.3e.

 1. 10.3  KSRA2.1ändrassåattvidtreellerfärregenomfördakappseglingar räknas samtliga och vid fler än tre genomförda kappseglingar får en räknas bort.
 2. 10.4  Minsttrekappseglingarskagenomförasföratttävlingenskaräknassom
 mästerskap.

11. Priser

 1. 11.1  Förutom mästerskapstecken punkt 11.2 utdelas pris till var 4:e deltagare i respektive klass.
 2. 11.2  För utdelning av mästerskapstecken tillämpas SSF:s Tävlingsreglemente 2021, kapitel 8 Mästerskap.
 3. 11.3  Vinnaren av svenskt mästerskap är inbjuden till tävlingen Seglingens Mästare enligt de villkor som framgår av den tävlingens inbjudan. Anmälan till Seglingens Mästare ska göras i Sailarena senast 14 dagar efter att det svenska mästerskapet har genomförts.

Datum: 2022-02-01

Namn: Eva Stenström, Tävlingsledare Tel 076 044 08 63